โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562
“สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่เกิน 23 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
  • สมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน
  • ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น
  • สมาชิกทุกคนที่เข้าประกวด ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
  • ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องไม่ติดสัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดมาก่อน
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และข้อรับรองตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 1. กติกาการประกวด
  • รอบ ONLINE AUDITION
   • ส่ง Clip VDO การแสดงดนตรี จำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดแนวเพลง
   • Clip VDO ที่ส่งประกวดจะต้องเห็นสมาชิกทุกคนที่ทำการแสดงดนตรี และไม่ผ่านการตัดต่อภาพ
   • Clip VDO ที่ทำการอัดเสียงไว้แล้ว และมาทำการถ่าย sync คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
   • เพลงที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่มีการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีการพาดพิง ว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ
   • ส่ง Clip VDO โดยการอัพโหลดลงบน YouTube และตั้งค่าเป็น Unlist และส่ง Link มาที่ lovesongthailand.com
   • ตัดสินโดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 วง
  • รอบคัดเลือกภูมิภาค เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version) หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย
   • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจำนวน 1 เพลง
   • เพลงอิสระ จำนวน   1 เพลง

*ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม*

  • ต้องเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับแรกเสมอ
  • เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
  • สามารถใช้เพลงที่ประกวดในรอบ Online Audition ได้
  • ไม่จำกัดแนวเพลงที่ทำการแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
  • ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
  • ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
  • การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น

 

 1. อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด
  • เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้ คือ กลองชุด (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
  • เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเพิ่มเติม เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมถึงเครื่องเป่า พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการรับทราบ

 

 1. เกณฑ์การให้คะแนน
  • หัวข้อในการให้คะแนน
   • ทักษะทางดนตรี ในเครื่องที่นำเสนอ (Musical Skill)               30 คะแนน
   • การแสดงบนเวที (Stage Show & Performance)                  30 คะแนน
   • ความเป็นวงเดียวกัน (Band Unity)                                        30 คะแนน
   • การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ (Time & Organizing)                  10 คะแนน
  • การตัดคะแนน
   • ดูโน้ตเพลงระหว่างทำการแข่งขัน ตัดคะแนนสุทธิ                      5 คะแนน
   • เพลงเปิดวง เพลงทดสอบซาวด์             ตัดคะแนนสุทธิ            5 คะแนน
   • กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กำหนด ตัดคะแนนสุทธิ                  1 คะแนน ทุกๆ 10 วินาที
    เศษของวินาทีคิดเป็น         1 คะแนน
  • การแพ้ฟาล์ว
   • ระหว่างทำการแข่งขันห้ามเปลี่ยนเพลงหรือลำดับเพลง ที่ระบุไว้ในเอกสาร
   • ระหว่างทำการแข่งขันยกเว้นผู้ประกวดที่ระบุไว้ในเอกสาร บุคคลอื่นที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นเวทีโดยเด็ดขาด

(กรณีเกิดปัญหาระหว่างทำการแข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวที)

 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
  • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการประท้วงจากวงที่เข้าประกวด

 

 1. กำหนดการ
  • เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2562
  • รอบคัดเลือก
   • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้
    วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
    วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
   • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
    วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2562  ณ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
   • Work Shop
    วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  จังหวัดสมุทรสาคร
   • รอบชิงชนะเลิศ
    วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

หมายเหตุ   

 • การประกาศผลวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 2 วงของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 10 วง

 

 1. รางวัล
  • รางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค
   • เงินรางวัลมูลค่า  5,000 บาท ภูมิภาคละ 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
   • เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกท่าน
 • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ 
  • รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท

  • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท

  • รางวัล นักร้องยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

  • รางวัล นักดนตรียอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

 

 1. การสมัครเข้าร่วมการประกวด
  • การรับสมัคร   ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ lovesongthailand.com
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่
  • บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด หมู่บ้าน บี สแควร์ พระราม 9 – เหม่งจ๋าย 600/7-8 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • ติดต่อประสานงาน 096-914-4501

 

 1. รายละเอียดการแข่งขัน
  • เอกสารสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติ
   • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ใช้ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน
   • กรณีไม่มีบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน สามารถนำเอกสารสำคัญที่ราชการออกให้ ใช้แทนได้
   • ทางคณะกรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้
  • รอบคัดเลือก
   • เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเปลี่ยนเพลงได้ (ต้องเป็นตามข้อบังคับที่ 2.2.)
   • เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที
   • การเพิ่มเติมหรือการปรับลดสมาชิกภายในวง (ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.)
  • รอบชิงชนะเลิศ
   • เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version) หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย
    • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 เพลง
    • เพลงอิสระ (ช้า) จำนวน   1 เพลง
    • เพลงอิสระ (เร็ว) จำนวน   1 เพลง

*ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม*

   • ต้องเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับแรกเสมอ
   • เวลาที่ใช้ในการประกวด 20 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
   • ห้ามนำเพลงที่ใช้ในรอบ Online Audition และรอบคัดเลือก มาใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 4.
   • ไม่จำกัดแนวเพลงและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
   • การปรับลดตำแหน่ง (ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.)
   • สามารถเพิ่มเติมสมาชิกได้วงละไม่เกิน 2 คน จากจำนวนสมาชิกในรอบคัดเลือกที่ทำการแข่งขัน (ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.)
   • ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
   • วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งการปรับเปลี่ยน พร้อมทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 1. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  • โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาใด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกองทัพบก ตามที่ทางกองทัพบกกำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 

 1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัล
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัลต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น

 

 1. ภาพและเสียง
  • ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกองทัพบก และบริษัท ซีทีจี2002 จำกัด ซึ่งกองทัพบกและบริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดใด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า
  • กองทัพบก และบริษัท ซีทีจี2002 จำกัด ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางกองทัพบกและบริษัทฯ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทำข้างต้น กองทัพบกและบริษัทฯ จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด